Chống mối cho công trình xây dựng: Làm ngay đi!


Mối

Nếu là một kiến trúc sư hay một nhà thầu xây dựng thì chất lượng các công trình chính là bộ mặt và uy tín của ban (hoặc công ty bạn). Ngay cả khi các bằng chứng về sự kém chất lượng bắt đầu xuất hiện vài năm sau đó, những lời đánh giá xoay […]

August 13, 2018

Đàn mối: Vì sao mối lại tạo thành bầy?


Mối

Loài mối là động vật đứng đầu danh sách phá hoại đồ nội ngoại thất cũng như các công trình xây dựng. Chúng gây ra các thiệt hại lớn, tiêu tốn đến hàng tỉ đồng. Tuy nhiên không như những loài côn trùng khác như gián và muỗi, mối luôn đi thành bầy. Tại sao […]

July 18, 2018